Posts Tagged ‘literatura’

Kas yra plagiatas?

rugpjūčio 11th, 2015

Studentai žino, kas yra plagiatas, bet jeigu reiktų moksliškai jį apibrėžti, susiduriama su sunkumais. Tad čia rasite mokslinį plagiato apibrėžimą pagal Lietuvių kalbos, užsienio kalbų, tarptautinių žodžių žodynus bei užsienio šalių teisminę praktiką.

plagiãtas [lot. plagiatus — pagrobtas], mokslo, literatūros, meno kūrinio, atradimo, išradimo ar racionalizacinio pasiūlymo autorystės (visos ar dalies) pasisavinimas. (Tarptautinių žodžių žodynas, © Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1985 ) ; pasisavinimas svetimo kūrinio (mokslo, meno, literatūros) arba kūrybinės minties, idėjos; svetimo kūrinio išleidimas savo vardu (Tarptautinių žodžių žodynas, 2002).

Plagijavimo rūšys:

  • Kopijavimas – rašto darbas ar jo dalys yra parašytos pažodžiui perrašant kito autoriaus tekstą nenurodant šaltinio arba nurodant šaltinį, tačiau neišskiriant perrašyto teksto kabutėmis.

  • Netinkamas perfrazavimas – rašto darbas ar jo dalys yra parašytos perfrazuojant kito autoriaus tekstą nenurodant šaltinio.

  • Netinkamas citavimas – rašto darbo tekste, lentelėse ar paveiksluose yra pateikiami duomenys nenurodant šaltinio (išskyrus tuos atvejus, kai duomenys yra surinkti paties autoriaus).

  • Saviplagiatas (angl. self-plagiarism) – didelės savo paties kūrinio dalies atkartojimas nenurodant (necituojant) pirminio publikavimo šaltinio

(MRU,LEU ir VDU norminiai dokumentai)

Paga JAV teisę, svetimų minčių kiekis mokslo darbe negali viršyti 10%. (JAV Kongreso 1996 aktas Fair Use Guidelines for Educational Multimedia)

Delfi ir Verslo žinių citavimo politika leidžia citavimui naudti ne didesnes, nei 500 spaudos ženklų ištraukas. O viskas, kas viršija šį rodiklį pagal teisinį reglamentavimą, priskiriama prie plagiato.

LR BK numato, kad už autorystės pasisavinimą (plagiatą) baudžiamas laisvės atėmimu iki 3 metų. (LR BK)

Lietuva pasižymi ypatingai dideliais plagiato rodikliais. Lietuvoje 32 proc. visų mokslo darbų yra plagijuoti. Tuo tarpu Prancūzijoje preliminariais duomenimis, tokių darbų yra 15 proc. (Plag.lt 2013 tyrimas apie plagiato paplitimą Lietuvoje).

Lietuvos akademinės etikos inspektoriaus tarnyba nurodo bent du atvejus, kai oficialiuose savo tyrimuose dėl plagiato naudojosi plag.lt sistema kaip esmine priemone. (http://www.etika.gov.lt/wp-content/uploads/2014/12/D.-Urbones-pristatymas.pdf)

Plag.lt sistemos apklausos parodė, kad ne vien studentai, bei ir dėstytojai stokoja plagiato atpažinimo įgūdžių, dažnai akivaizdų plagiatą toleruoja.

Dienos akcijos | Dovanos | Nuolaidos
Eiti prie įrankių juostos